Månad: april 2017

  • Årsmöte 2017

    Årsmöte i Smålands Gille i Nyköping, hölls söndagen den 2 april kl 15.00. Ett tjugotal medlemmar deltog i mötet och till ordförande omvaldes Göran Kennmark. Styrelsens sammansättning är oförändrad och kontaktuppgifter finns under fliken Styrelse. Festkommittén serverade kaffe med god hembakad semla. Gillets styrelse, stående från vänster Sören Lindgren, Ulla Josefsson och Rolf Svensson. Sittande…