Styrelse

Smålands Gilles styrelse

SIDAN ÄR UNDER UPPDATERING. NY STYRELSE OCH KONTAKTUPPGIFTER PUBLICERAS INNAN APRIL MÅNADS UTGÅNG.

 

Göran Kennmark
Ordförande och kontaktperson
Taggsvampsvägen 3, 611 63 Nyköping
0155-28 43 76, 073-05 02 480
e-post goran.kennmark@allt2.se

Barbro Nord
Sekreterare
Bogsta, Idberget, 611 99 Tystberga
0155-26 10 30, 070-626 10 30
e-post barbro.i.nord@gmail.com

Kersti Carlberg
Kassör
Folkungavägen 3 B, 611 34 Nyköping
0155-21 50 32, 073-179 07 17
e-post kersti.carlberg@gmail.com

Sören Lindgren
Höglundavägen 1 A, 611 37 Nyköping
0155-21 50 32, 070-755 84 99
e-post soren.b.lindgren.@gmail.com

Ulla Josefsson
Tolagsgatan 5 , 611 31 Nyköping
070-648 01 60
e-post ulla@josefsson.cc

Rolf Svensson
Skålsvampsvägen 3, 611 63 Nyköping
070-663 95 05
e-post chrolf@bredband2.com