Månad: mars 2015

  • Årsmöte 2015

    ÅRSMÖTE  2015 Smålands Gille Söndag den 19 april kl.15.00 Vi var ett 25-tal medlemmar som samlades till årsmötet. Förhandlingarna leddes av vår ordförande Göran Kennmark. 11 nya medlemmar invaldes, vilket var mycket glädjande. Styrelsens förslag om uppdatering och förändring av nuvarande stadgar klubbades igenom efter en givande diskussion. En höstutflykt och nominering av hedersmedlemmar var…