Månad: april 2016

  • Årsmöte 2016

    Årsmöte i Smålands Gille hölls söndagen den 10 april kl 15.00. Ett trettiotal medlemmar deltog i mötet och till ordförande omvaldes Göran Kennmark. Styrelsens sammansättning är oförändrad och vilka som ingår finns under fliken Styrelse. Festkommittén serverade kaffe med gott hembakat bröd.