Styrelse

Smålands Gilles styrelse

Göran Kennmark, ordförande
Kontaktperson
Taggsvampstigen 3, 611 63 Nyköping
073-050 24 80
e-post: goran.kennmark@allt2.se

Marianne Nordstrand,
Tre Bröders väg 6, lgh1401,  611 31 Nyköping
070-3646151
e-post: marianne.nordstrand@telia.com

Ann-Margreth Jönsson, kassör
Åsgöts väg 2, 611 57 Nyköping
073-06 07 297
e-post: annmargreth.jonsson@gmail.com

Barbro Nord, sekreterare protokoll
Bogsta, Idberget, 611 99 Tystberga
070-626 10 30
e-post: barbro.i.nord@gmail.com

Christina Svensson, vice kassör
Skålsvampvägen 3, 611 63 Nyköping
070-524 63 30
e-post: christinasvensson@bredband2.com

Rolf Svensson, sekreterare utskick
Skålsvampvägen 3, 611 63 Nyköping
070-663 95 05
e-post: chrolf@bredband2.com