Månad: mars 2017

  • Vinterfest 2017

    Smålands Gille i Nyköping hade sin traditionsenliga vinterfest i NK-villan lördagen 4 mars. Ett 60–tal personer deltog på festen som arrangerats på ett utmärkt sätt av Gillets Festkommitté. Smålands Gille i Norrköping hade inbjudits som gäster till festen och glädjande nog hade ett 15-tal personer från grannstaden hörsammat inbjudan och lät sig väl smaka av…